Mýtomani staví svůj život na lži, nakonec zůstávají sami

Existuje značný rozdíl mezi občasným lhářem, který lže jen někdy, a jedincem trpícím mýtomanií, který zcela ztrácí kontakt s realitou. Je důležité si toto uvědomit, abyste se dokázali chránit před útokem takové osoby. Jak takového jedince můžete rychle odhalit?

Mýtomanie: Svět falešných příběhů a Delbrückův syndrom

Mýtomanie je psychickou poruchou, která se vyznačuje nadměrným sklonem k vytváření patologických lží. Osoby trpící touto poruchou se označují jako mýtomani a mají sklony vytvářet nepravdivé příběhy, které se týkají různých oblastí jejich života. Jedná se o fenomén, který poprvé systematicky popsal Anton Delbrück v roce 1891, a proto je mýtomanie někdy známá také jako Delbrückův syndrom. Přibližně 1 % populace se potýká s tímto onemocněním, které představuje svět falešných vyprávění a zkreslené reality.

Mohlo by vás zajímat:  Ani v zimě nesmíme zapomínat na pravidelné cvičení a zdravý jídelníček
Zdroj obrázku: Freepik

Ztráta kontaktu s realitou

Mýtomanie je porucha, při které jedinec lže bez konkrétního záměru a postupně ztrácí schopnost rozeznávat pravdu od lží. Mýtoman může vytvářet přesvědčivé falešné příběhy, zveličovat skutečné události a představovat se jako klíčová postava v těchto příbězích. Používá superlativy při popisu svých zážitků a dehonestuje ostatní osoby, které figurují v jeho lživých vyprávěních. Tato porucha je obtížně rozpoznatelná i pro blízké osoby a odborníky a může být zaměněna za jiné psychické poruchy, jako například schizofrenii. Mýtomanie představuje svět falešných příběhů a postupnou ztrátu kontaktu s realitou.

Mohlo by vás zajímat:  Jaká psí plemena se nejvíce hodí k dětem?

Výrazné komplikace v osobním životě

Mýtomani jsou jedinci, kteří dlouhodobě lžou, ale nakonec jejich lži vyplují na povrch a způsobí rozpad jejich života. Tito notoričtí lháři ztrácejí zaměstnání, blízké vztahy a společenské postavení. Mýtomanie výrazně ovlivňuje psychosociální vývoj a způsobuje problémy v sociálních interakcích a ztrátu identity. Často se vyskytuje u osob trpících schizofrenií, hraniční poruchou osobnosti, narcismem a psychopatickými sklony. Některé faktory, jako je alkoholová či drogová závislost rodičů, ztráta rodiče, rozvod, domácí násilí, sexuální obtěžování či chudoba, zvyšují pravděpodobnost vzniku mýtomanie.

Zdroj: https://www.healthline.com/health/pathological-liar