Bisexualita, nebo jen touha experimentovat aneb zmatení mužů i žen

Rozpoznání bisexuality může být pro některé jedince složité, protože lidé často pociťují různé úrovně přitažlivosti k různým lidem bez ohledu na pohlaví, což může být matoucí. Je důležité si uvědomit, že bisexuální lidé mohou mít různé úrovně přitažlivosti k různým pohlavím v různých časech. Zde je několik faktorů, které by mohly pomoci rozpoznat bisexuální orientaci:

 1. Trvalá Přitažlivost: Bisexuální jedinci cítí sexuální a/nebo romantickou přitažlivost k osobám obou pohlaví. Rozdíl mezi touto trvalou přitažlivostí a touhou experimentovat může spočívat v konzistenci nebo trvání těchto pocitů.
 2. Romantické Pocity: Bisexuální orientace není jen o sexuální přitažlivosti; také zahrnuje schopnost cítit romantické pocity ke komukoli bez ohledu na pohlaví. Pokud osoba zažívá romantické pocity, stejně jako sexuální přitažlivost, může to být indikátor bisexuality.
 3. Vztahy a Zkušenosti: Některé osoby mohou identifikovat svou bisexualitu po vstupu do vztahu nebo po sexuálních zkušenostech s osobami obou pohlaví a uvědomění si, že mají podobnou úroveň uspokojení nebo přitažlivosti v obou situacích.
Mohlo by vás zajímat:  Prášky na spaní jsou zbytečné. Problémům se spánkem udělá konec oblíbené ovoce

Co se týče experimentování nebo zkoušení něčeho nového, je to normální součást lidské sexuality, zejména v určitých fázích života, jako je dospívání nebo mladá dospělost. Je důležité rozlišovat mezi:

 1. Experimentování: Může být poháněno zvědavostí a touhou pochopit vlastní sexuální preference a pocity. Často to je krátkodobé a situaciální.
 2. Bisexualita: Na druhé straně, bisexualita se vyznačuje trvalou a konzistentní přitažlivostí na obě pohlaví, ať už v sexuálním, tak romantickém smyslu.

Je také důležité si uvědomit, že sexualita je osobní a individuální, a jediný člověk, který může skutečně definovat vaši sexualitu, jste vy sami. Pokud si nejste jisti svou sexuální orientací, může být užitečné hovořit s důvěryhodným poradcem nebo psychologem, který má zkušenosti s otázkami sexuální identity a může poskytnout podporu a vedení při navigaci ve vašich pocitech a zkušenostech.

Mohlo by vás zajímat:  Ideální dobu spánku jde spočítat. Při dodržení spánkových cyklů se vždy probudíte svěží
affectionate-gay-couple-spending-time-together-beach
Zdroj obrázku: Freepik

Bisexualita je sexuální orientace, která se vyznačuje romantickou nebo sexuální přitažlivostí k lidem více než jednoho pohlaví nebo genderu. To může, ale nemusí nutně znamenat, že tato přitažlivost je rozdělena rovnoměrně. Bisexuální jedinci mohou cítit různé úrovně přitažlivosti ke každému pohlaví, a tyto úrovně se mohou měnit v průběhu času.

Zde jsou některé klíčové body týkající se bisexuality:

 1. Rozmanitost Přitažlivosti: Bisexuální osoby mohou být přitahovány k různým pohlavím různými způsoby; například mohou mít sexuální přitažlivost k jednomu pohlaví a romantickou přitažlivost k jinému, nebo mohou cítit oba typy přitažlivosti ke každému pohlaví.
 2. Fluidita: Sexuální přitažlivost může být fluidní a může se měnit v průběhu života. Bisexuální jedinci nemusí cítit stejnou úroveň přitažlivosti k různým pohlavím v každém bodě svého života.
 3. Nejedná se o 50/50: Být bisexuální neznamená nutně, že jedinec cítí stejnou úroveň přitažlivosti ke každému pohlaví. Úrovně přitažlivosti se mohou výrazně lišit a není „správné“ nebo „špatné“ rozložení.
 4. Legitimní Identita: Ačkoliv bisexuální lidé často čelí stigmatu nebo neplatnosti („bi-erasmus“) jak ze strany heterosexuální, tak i z LGBTQ+ komunity, bisexualita je legitimní sexuální orientace.
 5. Není to jen Fáze nebo Experimentování: Ačkoli někteří lidé mohou experimentovat s různými formami sexuality během svého života, bisexualita není jen „fáze“ nebo dočasné období experimentování.
 6. Inkluzivita: Termín „bisexualita“ je často používán jako inkluzivní termín pro ty, kteří cítí přitažlivost k více než jednomu pohlaví nebo genderu, a některé definice bisexuality zahrnují široké spektrum sexuálních a genderových identit.
Mohlo by vás zajímat:  Vychovat z chlapce úspěšného muže je úkol každého rodiče. Přestaňte dělat tyto 4 chyby

Je důležité si uvědomit, že každý bisexuální jedinec je jedinečný, a jak lidé definují a prožívají svoji bisexualitu, může být velmi rozdílné. Stejně tak je klíčové respektovat každou osobu a její zvolenou identitu a nečinit předpoklady nebo generalizace na základě jejich sexuální orientace.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Bisexualita