Tempomat pomůže udržet stabilní rychlost, a tím snížit spotřebu paliva

Tempomat je nástroj, který může pomoci řidiči udržovat stálou rychlost během jízdy na dálnici či na delších úsecích silnic. Toto zařízení nejenže zvyšuje pohodlí během řízení, ale také může přispět k úspoře paliva. Jak tedy efektivní rychlost a tempomat ovlivňují spotřebu paliva?

Stabilní rychlost = stabilní spotřeba

Každé vozidlo má svou „optimální“ rychlost, při které dosahuje nejnižší spotřeby paliva v poměru k výkonu. Při této rychlosti motor pracuje co nejefektivněji a produkuje nejmenší množství emisí. Většina vozidel dosahuje této optimální spotřeby paliva při rychlostech mezi 50 a 90 km/h. V těchto rychlostech je aerodynamický odpor relativně nízký a motor pracuje ve svém nejefektivnějším režimu.

Mohlo by vás zajímat:  Časté mytí auta může poškodit karosérii a přilákat k vozu zloděje
hands-wheel-when-driving-high-speed-from-inside-car
Zdroj obrázku: Freepik

Tempomat a jeho vliv na spotřebu

  1. Minimalizace kolísání rychlosti: Manuální řízení rychlosti často vede k častým zrychlením a zpomalením. Každé takovéto zrychlení zvyšuje spotřebu paliva. Tempomat udržuje vozidlo v konstantní rychlosti, což minimalizuje tyto nežádoucí výkyvy.
  2. Optimalizace spotřeby v terénu: Na rovinatých úsecích silnic je výhoda tempomatu nejzřetelnější. V kopcích nebo při sjezdech může tempomat zvyšovat či snižovat otáčky motoru tak, aby udržel zvolenou rychlost, což může mírně zvýšit spotřebu. Přesto je většinou tempomat efektivnější než manuální řízení rychlosti.
  3. Méně namáhání motoru: Tempomat může pomoci udržet otáčky motoru v optimálním pásmu, což může prodloužit životnost motoru a snížit celkové náklady na údržbu.
Mohlo by vás zajímat:  Před příchodem prvních mrazů je důležité postarat se o autobaterii

Rady pro efektivní využití tempomatu

  1. Používejte tempomat hlavně na rovinatých úsecích: Na sjezdech a výjezdech může být efektivnější ruční řízení rychlosti.
  2. Nastavte si rychlost blízko optimálního pásma pro vaše vozidlo: Většina vozidel má nejnižší spotřebu paliva při rychlostech mezi 50 a 90 km/h.
  3. Buďte stále bdělí: Tempomat je nástroj, nikoli náhrada za pozorného řidiče. Vždy sledujte provoz a buďte připraveni tempomat vypnout, pokud je to potřeba.

Tempomat může být skvělým spojencem při snaze o úsporu paliva. Kombinací pohodlného řízení a efektivnějšího využití paliva může tempomat snížit vaše náklady na provoz vozidla a zároveň přispět k menšímu znečištění životního prostředí.

Zdroj: https://www.cars.com/articles/does-cruise-control-save-gas-424626/