Blokování záchranářské uličky není dostatečně sankcionováno. Vyšší pokuty by bezohlednému chování předešly

Záchranářská ulička je určena pro situace, kdy je potřeba umožnit vozidlům záchranných složek průjezd skrze hustou dopravu. Tento prostor je vytvořen řidiči, kteří umožňují volný průjezd v této uličce. Tímto způsobem mohou hasiči, policisté a záchranáři rychle a bezpečně projíždět přeplněnými silnicemi a ulicemi. Nicméně i když je tato praxe povinná, ne každý řidič tuto povinnost respektuje, což může způsobit zbytečnou prodlevu v případě nouze.

Někdy je důvod opovrženíhodný

Mnoho řidičů se nezdá být obeznámeno s tím, jak správně vytvořit záchranářskou uličku a na kterou stranu se má uhnout. Problémem může být také nedostatečná pozornost a nedostatek vnímání vozidel integrovaného záchranného systému, která se mohou objevit za jejich zády. Někteří řidiči v této stresující situaci mohou zmatkovat a místo vytvoření uličky již existující dopravní zácpu ještě zhorší.

Mohlo by vás zajímat:  Umístění některých radarů na silnici považují řidiči za schválnost

Nicméně nejhorší důvod, proč někteří řidiči nevytváří záchranářskou uličku, je neohleduplnost a nerespektování zákona. Někteří řidiči toto nařízení ignorují a nevytvářejí záchranářskou uličku, nebo dokonce do ní vjíždějí, aby projeli kolonou rychleji. Tyto praktiky jsou nejenom nebezpečné, ale také trestné.

Zdroj obrázku: Freepik

Sankce

Je dobře známo, že někteří řidiči se na silnicích chovají neohleduplně a bezpečnost ostatních účastníků provozu není jejich prioritou. Bohužel i když je policie povinna řidiče trestat za jejich nezodpovědné chování na silnicích, pokuty, které jim uděluje, jsou často nízké a nemají dostatečně odstrašující účinek. Pokuta za neoprávněné použití záchranářské uličky je stanovena na relativně nízkou částku, což mnohé řidiče neodradí od toho, aby se chovali protizákonně. Pokud by byly pokuty nastaveny výše, mohlo by to být účinnější opatření k omezení nebezpečného řidičského chování na silnicích.

Mohlo by vás zajímat:  Před koupí ojetého auta je nezbytná důkladná zkušební jízda

Například v jiných zemích EU jsou pokuty za podobné přestupky výrazně vyšší. V Německu může být pokuta za porušení zákazu použití záchytného pásu a záchranářské uličky až 320 eur (asi 8 200 Kč). Zdá se tedy, že by mohlo být vhodné přehodnotit výši pokut v České republice a zvýšit je na úroveň, která by měla větší odstrašující účinek na řidiče, a snížila tak riziko nehod na silnicích.

Zdroj: https://bmdv.bund.de/SharedDocs/EN/Articles/StV/Roadtraffic/information-emergency-corridor.html