Lháře odhalí řeč těla a typické fráze

Lhaní je fenomén, který je nám všem povědomý. Přestože jsme sami schopni občas zalhat, neradi se ocitáme v situaci, kdy nás někdo klame. Frustrace, kterou zažíváme, když tušíme, že se nás někdo snaží podvést, je těžko popsatelná. Existuje několik charakteristických znaků a chování, které mohou ukazovat na to, že nám někdo lže. Jak to poznat?

Řeč těla

Rozpoznání lháře může představovat výzvu, ale pozorným sledováním těla můžeme odhalit mnoho. Klíčovou roli hraje pozorování a analýza neverbální komunikace, jako je například tón hlasu. Známe-li partnerův obvyklý hlasový projev, můžeme si všímat změn v jeho tónu, které mohou naznačovat lhaní. Lháři často hovoří tišeji a výš v naději, že neprozradí své klamání. Rychlost mluvení je také důležitá, přičemž lháři mohou hovořit pomaleji, pokud si musí vymýšlet uprostřed rozhovoru, nebo naopak příliš rychle, aby přesvědčili druhou stranu o pravdivosti svých slov.

Mohlo by vás zajímat:  Svatba se může prodražit. Zbytečným výdajům předejde dobrý plán

Kromě toho je klíčová i naše pozornost k detailům. Pokud máme podezření, že nám partner lže, můžeme ho požádat, aby opakoval příběh nebo událost, a porovnat jeho odpověď s původní verzí. Lháři se často potýkají s výzvou opakovat stejné tvrzení a jejich neschopnost toho může odhalit jejich neupřímnost.

Zdroj obrázku: Freepik

Manipulativní fráze a vyhýbání se odpovědnosti

Lhář se neustále snaží manipulovat s naším myšlením během rozhovoru. Jedním z hlavních způsobů, jak toho dosáhnout, je používání konkrétních frází, které mají za cíl uvést nás v omyl a přimět nás věřit jeho lžím.

Mohlo by vás zajímat:  Posuňte svůj profil na Tinderu do popředí správnými fotkami a originálním popisem

Například běžně používá výroky jako „upřímně řečeno…“, kterými se snaží zdůraznit svou pravdivost a získat naši důvěru. Nespadněme do pasti této manipulace a neztrácejme svou vlastní důvěru. Dalším trikem, který lhář často používá, je tvrdit, že si „nepamatuje“, když ho konfrontujeme s konkrétními detaily jeho lži. Tímto vyhýbáním se odpovědnosti se snaží zakrýt své lži.

Kromě toho lhář často používá fráze jako „nebuďte tak podezřívaví“ nebo „nevěříš mi?“, aby odvedl pozornost od svého chování a přenesl odpovědnost na nás. Nenechme se těmito manipulativními frázemi zmást a zůstaňme ostražití ve snaze odhalit pravdu.

Zdroj: https://www.forensicscolleges.com/blog/resources/10-signs-someone-is-lying