Vědci dokázali, že psi mají šestý smysl. Dokážou reagovat na změny pod povrchem Země

Občas když vidíme naše psí miláčky v akci, říkáme si, že na některé věci mají snad šestý smysl. A nejsme tak daleko od pravdy, protože oni opravdu jeden smysl navíc mají. Stejně jako ptáci, krysy nebo lišky vnímají změny v magnetických polích.

Výzkum zabývající se vlivem magnetismu na psy

Existuje výzkum, který se věnuje tomu, jak psi vnímají magnetické pole Země. Podle tohoto výzkumu reagují dokonce i na velmi malé odchylky v geomagnetismu. Během klidného magnetické pole se psi chovali tak, že si značkovali místa podél severojižní magnetické osy. Když nastaly podmínky nestabilní, pak se jejich chování změnilo a psí preference ve značkování náhle vymizela. Tento test byl prováděn několikrát během geomagnetických bouří způsobených sluncem.

Zdroj obrázku: Freepik

Jak je tato psí schopnost užitečná?

Dle úvah některých vědců si psi vědomě uvědomují magnetické pole, což by se dalo výborně využít k jejich výcviku pro specifické rozlišování těchto magnetických polí. Provedený test následně vypadal asi takto: vědci vzali tři skleněné zabarvené nádoby. Do jedné umístili tyčový magnet, do druhé nemagnetickou tyč a do poslední pamlsek. Následně nádoby zavřeli tak, aby psi nemohli nic vycítit.

Výsledkem bylo to, že žádný pes nedokázal s jistotou najít sklenici s pamlskem, ale sklenici, která obsahovala magnetickou tyč, našli s téměř stoprocentní úspěšností. Tím bylo dokázáno, že psi opravdu vnímají vliv magnetického pole a nejedná s o náhodu. Nicméně jaké by to mohlo mít využití a co vše za tím stojí, stále zůstává a pravděpodobně ještě nějakou dobu zůstane neobjasněno.

Takže shrnutím, pokud nám někdo položí otázku, zda psi mají šestý smysl, pak jasnou odpovědí je ano. Jejich zvláštní smysl je v detekci změn magnetických polí a tato věc se jednou provždy potvrdila výzkumem, o kterém jsme se bavili výše.

Zdroj: https://www.science.org/content/article/dogs-may-use-earth-s-magnetic-field-take-shortcuts