Posekaná tráva najde na zahradě využití jako hnojivo, mulč nebo přídavek kompostu

Posekaná tráva je často považována za zbytečný odpad. Mnozí ji uloží do hnědých biologicky rozložitelných pytlů nebo ji odvezou na sběrné místo pro komunální odpad. Tímto přístupem se ale často promarní mnoho potenciálních příležitostí. Tráva, kterou sekačka za sebou zanechává, se dá využít pro obohacení zahrady. Nenechte se nachytat představou, že posekaná tráva je pouze odpad, a podívejte se na několik využití, o kterých jsme pro vás napsali.

Využití posekané trávy jako přírodního hnojiva

Posekaná tráva není jen odpadem, je také cenným zdrojem živin pro zahradu. Obsahuje draslík, fosfor a dusík, které jsou nezbytné pro růst rostlin. Místo použití chemických hnojiv můžeme trávu nechat na trávníku ležet, kde se bude rozkládat a přirozeně dodávat živiny rostlinám. Pravidelné hnojení trávníku posekanou trávou je ekologickou alternativou, která pomáhá udržet zahradu zdravou a vyživenou. Tím také snižujeme použití chemických látek, které mohou být škodlivé pro životní prostředí.

Mohlo by vás zajímat:  S emotikony jsou zprávy srozumitelnější i zajímavější. Jejich používání ženy ocení
Zdroj obrázku: Freepik

Ochrana rostlin mulčováním

Posekaná tráva je skvělým materiálem pro mulčování zahrady. Když rozprostřeme vrstvu posekané trávy kolem rostlin, poskytujeme jim ochranu před přílišným vysycháním a ohřevem půdy. Navíc se tráva při rozkladu stává přírodním hnojivem a dodává rostlinám potřebné živiny. Mulčování posekanou trávou zamezuje růstu plevelu, což umožňuje udržet zahradu čistou a hlavně zdravou. Tento jednoduchý postup přináší výhody nejen pro rostliny, ale také pro úsporu vody, jelikož mulč zadržuje vlhkost půdy.

Kompostování posekané trávy

Posekaná tráva je ideálním materiálem pro kompostování. Rychle se rozkládá a přeměňuje na živnou půdu. Při kompostování je však důležité dodržovat správné postupy. Množství trávy by mělo být přidáváno postupně, aby nedocházelo k nadměrnému nahromadění a nedostatku kyslíku. Vrstvy posekané trávy je vhodné střídat s dalšími organickými materiály, jako jsou suché větvičky nebo zahradní půda. Správným kompostováním posekané trávy získáme cenné a přírodní hnojivo, které můžeme využít pro obohacení půdy a podporu růstu rostlin. Tímto způsobem nejen snižujeme množství odpadu, který putuje na skládky, ale také přispíváme ke snížení emisí skleníkových plynů, které vznikají při rozkladu organického materiálu na skládkách.

Zdroj: https://www.theseedcollection.com.au/blog/5-Beneficial-Ways-to-Use-Grass-Clippings