Co země, to jiné zvyky. Příprava před cestou do zahraničí předejde trapným situacím

Doba dovolených ještě nekončí. Předtím, než se vypravíte do cílové destinace, je samozřejmostí nachystat si nejnutnější věci s sebou, naplánování turistických cílů a připravit další nezbytnosti. Každopádně musíte počítat také s důležitým faktorem. Je třeba myslet na to, že každá země má své zvyky a kulturu. Tím, že si nastudujete a pročtete, co je pro danou zemi typické, můžete předejít trapným situacím a nedorozuměním.

Země západní Evropy

Během cestování se velmi často dostaneme do stykumístními delikatesami nebo alkoholem. Proto by se měl člověk naučit pravidla upravující etiketu při stolování. Co se týče přiťuknutí během přípitku, to pochází z Francie. Důležitý je vzájemný pohled během přiťuknutí, abychom nebyli postihnuti kletbou v oblasti zdraví a špatného sexu po dobu sedmi let.

Itálie je další zemí, která je hojně navštěvována. Země výborné kuchyně, velkého množství památek a úžasných výhledů. Co se týče zvyků, první zajímavostí je objednávka kávy. Rozhodně je potřeba vědět, že cappuccino se objednává až před polednem nebo bývá v nabídce ke snídani. Nepřípustné už je jeho pití po obědě. Rozhodně nedávejte kečup na pizzu, to by považovali Italové za urážku, totéž platí o posypání rybích pokrmů parmezánem.

Zdroj obrázku: Freepik

Velká Británie a Gruzie

Velká Británie není tolik specifická až na pár klasických tradic, co se týče snídaní atd., ale co nás může překvapit, je gesto dvou zvednutých prstů (ukazováček a prostředníček). Toto gesto považují za sprosté, stejně jako zvednutý prostředníček.

Gruzie je specifickou zemí, a to díky své:

  • pohostinnosti,
  • divoké přírodě,
  • krajině,
  • kuchyni.

Tamní specialitou jsou khinkali, tedy váčkovité knedlíky plněné masovou nebo sýrovou nádivkou. Uvnitř se nachází lahodný vývar. Tento knedlík se jí výhradně rukama.

Exotické země

Jestliže se hodláte vydat do Turecka, je potřeba být opatrný, co se týče zájmu o ženy. Jako cizinec je nemůžete obtěžovat ani fotit bez jejich souhlasu. Při nabídce čaje ho raději přijměte, abyste neurazili hostitele. Co se týče koupi věcí, mají ve zvyku smlouvat. Při návštěvě Thajska je důležitý být vyrovnaný a klidný. Určitě není třeba se hádat ani zvyšovat hlas, tím se nic nevyřeší, ba naopak budete čelit nepřátelskému přístupu místních. Při spadnutí mince či bankovky s králem je co nejdříve zvedněte. Rozhodně se nedotýkejte cizích hlav, může to vyvolat nevoli.

Během návštěvy Indie se vyvarujte přehnaným gestům, jako je objímání. Stačí podání rukou. Co se týče pokrmů, nemělo by se dotýkat jídla levou rukou. Právě tato ruka slouží k mytí nebo zouvání bot. Pokud něco předáte někomu levou rukou, může to vyvolat hádku a konflikt.

Zdroj: https://theculturetrip.com/north-america/usa/articles/12-surprising-customs-from-around-the-world/