Při setkání s autoškolou na silnici je namístě ohleduplnost, ale ne přehnaná

Když se na silnici setkáte s vozidlem autoškoly, je důležité zachovat klid a ohleduplnost. Pamatujte, že každý řidič, který se učí řídit, potřebuje určitou dávku trpělivosti a podpory. I když se některé situace mohou zdát frustrující, je důležité si uvědomit, že každý z nás byl někdy v podobné situaci. Snažte se netlačit zbytečně na autoškolu a nepouštět se do rizikových manévrů, které by mohly ohrozit bezpečnost na silnici. Jak se v takové situaci vůbec chovat?

Hlavně s odstupem

Při jízdě za vozidlem autoškoly je důležité ponechat dostatečnou mez a vyvarovat se tlačení na něj. To může způsobit stres a nervozitu u žáka i instruktora a zvýšit riziko chyby. Navíc přiblížení se k vozidlu autoškoly na kopci může být nebezpečné. Zachování správného odstupu umožní vozidlu autoškoly lépe se pohybovat a přispěje k zlepšení plynulosti provozu. Věnujte pozornost vozidlům autoškoly a zachovejte klid a trpělivost, aby všichni na silnici mohli jet bezpečně a pohodlně.

Mohlo by vás zajímat:  Malá auta v létě nejsou praktická ani komfortní pro dlouhé cesty

Nebuďte zbytečně agresivní

Pokud se v průběhu jízdy autoškoly něco pokazí, instruktor v autě má kontrolu nad situací a měl by reagovat okamžitě. Nicméně, někdy se situace mohou vymknout a mohou nastat nepříjemné situace. Pokud se to stane, ujistěte se, že zachováváte klid a chováte se ohleduplně. Nesnažte se předjíždět autoškolu, troubit na ni nebo na ni gestikulovat. Takové chování může situaci jen zhoršit a vyvolat další problémy. Vezměte na vědomí, že řidič autoškoly se stále učí a že většina chyb je nevyhnutelná v průběhu výcviku.

Mohlo by vás zajímat:  Zima opakovaně ukazuje, že jsou vozy SUV nepraktické. Ve městech i na horách je řidiči proklínají
Zdroj obrázku: Freepik

Přehnané gentlemanství a jeho následky

Každý z nás si určitě občas řekne, že by mohl být trochu ohleduplnější k ostatním řidičům na silnici. Avšak když potkáte autoškolu, je třeba se chovat trochu jinak. I když bychom mohli někoho pustit z vedlejší, měli bychom si uvědomit, že žák autoškoly se učí pravidla silničního provozu a právě podle nich by měl jet.

Přílišné gentlemanství by ho mohlo přimět k porušení pravidel, což by mohlo mít následky nejen pro něj, ale i pro ostatní účastníky silničního provozu. Proto bychom k autoškole měli přistupovat ohleduplně, ale zároveň tak, aby žák jel vždy podle pravidel. V opačném případě bychom mohli situaci ještě zkomplikovat.

Zdroj: https://www.met.police.uk/advice/advice-and-information/rs/road-safety/young-inexperienced-drivers/