Opatrná jízda a předvídání jsou nejlepší prevencí před srážkou se zvěří na silnici

Každým rokem dochází k mnoha nebezpečným srážkám mezi vozidly a divokou zvěří, které způsobují nejen obrovské škody na vozidlech, ale v některých případech i vážná zranění a úmrtí. Při jízdě autem je důležité být obezřetný a připravený na možné setkání se zvěří na silnici. V tomto článku vám přinášíme užitečné rady a strategie, jak se vyhnout srážkám se zvěří a zajistit si bezpečnou jízdu.

Přizpůsobte rychlost

Přizpůsobení rychlosti je klíčové při potenciálním setkání se zvěří na silnici. Zpomalení rychlosti v oblastech s výskytem zvěře, které jsou označeny jako zóny se zvýšeným pohybem zvěře, vám dává dostatek času na reakci, pokud se zvěř objeví neočekávaně na silnici. Mějte na paměti, že zvěř může vylézt ze zákrut nebo přeběhnout silnici bez varování. Udržujte bezpečnou vzdálenost od vozidel před sebou, abyste měli dostatek prostoru pro brzdění a reakci v případě nutnosti. Buďte také opatrní při průjezdu kolem porostů a křovin, které mohou sloužit jako úkryt pro zvěř.

Mohlo by vás zajímat:  Pro bezpečnost za volantem hraje roli také oblečení
Zdroj obrázku: Freepik

Buďte pozorní

Důkladné pozorování okolí je nezbytné pro prevenci srážek se zvěří. Sledování okrajů lesů, polí a porostů, kde se zvěř často pohybuje, vám umožní předvídat její případný přechod silnice. Věnujte pozornost varovným značkám na silnici, které označují oblasti s výskytem zvěře. Pokud spatříte jedno zvíře, buďte si vědomi, že další jedinci se mohou nacházet nedaleko. Zvěř často putuje ve skupinách, zejména v případě jelenů a srn. Buďte ostražití a udržujte si širší zorné pole, abyste mohli včas zareagovat na případný výskyt dalších zvířat na silnici.

Mohlo by vás zajímat:  První mrazy překvapily nejednoho řidiče. Rozmrazit kapalinu do ostřikovačů jde banálním způsobem

Kdy zvěř raději srazit?

Každá situace na silnici je unikátní a vyžaduje rychlé rozhodnutí. V některých případech se může stát, že sražení zvěře je jedinou možností, která zajistí nejvyšší míru bezpečí pro vás, vaši posádku a ostatní účastníky silničního provozu. Když je situace kritická a není možné provést úspěšný manévr vyhnutí se zvěři bez zvýšeného rizika srážky s jiným vozidlem nebo nárazu do stromu, je důležité zvolit tu nejschůdnější možnost ze všech špatných. Sražení zvířete může často mít menší následky než srážka s jiným vozem či náraz do stromu.

Zdroj: https://www.waldwissen.net/en/forest-ecology/forest-and-game/what-you-should-know-about-accidents-involving-game