Moderní výbava v nových autech jde často proti přáním řidičů

V dnešním světě automobilové výroby se setkáváme s nekonečnou škálou faktorů, které ovlivňují design a vlastnosti nových vozidel. I když bychom rádi viděli, že automobilky plně odpovídají přáním a potřebám svých zákazníků, realita je často složitější a komplikovanější. Vývoj aut totiž zahrnuje mnoho proměnných, včetně aktuálních trendů, designérských vizí a norem stanovených různými regulačními orgány, jako je například Evropská unie. Tento složitý mix často vede k výrobě vozidel, která ne vždy plně uspokojují očekávání řidičů.

Klasická ruční brzda vs. elektrická

V minulosti byla mechanická ruční brzda neodmyslitelnou součástí vozidel. Dnes však často ustupuje do pozadí a bývá nahrazena elektrickou variantou ve formě jednoduchého tlačítka. Tato modernizace však s sebou přináší několik nevýhod. Nejenže je elektrická brzda náročnější na údržbu a servis, ale také ne vždy jasně signalizuje, zda je brzda zatažená, či uvolněná. Mnoho řidičů si stěžuje na ztrátu možnosti provádět smykové zatáčky, což je pro ně zklamání.

Mohlo by vás zajímat:  Řízení ve městě má svá specifika. Každodenní provoz i parkování usnadní chytře vybraný vůz
Zdroj obrázku: Freepik

Odklon od jednoduchosti

Předtím stačilo jednoduše otočit kolečkem nebo stisknout mechanické tlačítko a teplota v automobilu se přizpůsobila požadované hodnotě. Dnes je však situace jiná. Někde se nastavování teploty provádí dotykovým tlačítkem, jinde dokonce pohybem prstu a ve složitějších případech přes infotainment. Řidiči tak musí často věnovat větší pozornost ovládání teploty než sledování silnice, což vede ke zvýšenému rozptýlení.

Bezpečnostní asistenti

Evropská unie upřednostňuje automobily s nízkými emisemi a zvýšenou bezpečností. To vede k implementaci různých aktivních asistentů, jejichž účelem je předcházet dopravním nehodám. Tyto funkce ale ne vždy pracují bezchybně a mohou někdy vyvolávat frustraci. Mnozí si proto tuto technologii vypínají. Pokud však zapomenou ji deaktivovat, mohou se ocitnout v boji o kontrolu nad řízením vozu během jízdy.

Zdroj: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/QANDA_20_1534